Go Communicator

Installatie

Introductie

De Go Communicator softphone software wordt geleverd als een internet download. Het is een zelfstandig installatieprogramma dat de bestanden bevat die nodig zijn om een kopie van Go Communicator softphone te installeren.

Voordat u begint

Voordat u begint, controleer of u het volgende heeft:

  • Een geschikte computer om de client op te installeren (controleer minimumeisen)
  • De configuratie velden beschreven in het tabblad Telephonie Instellingen (link hieronder)

Installatie

Wanneer u de Go Communicator softphone voor de eerste keer installeert, wordt u door een installatiefase geleid, waar u uw inloggegevens of het toestelnummer moet opgeven. Wanneer dit gebeurt, laat het de pagina Telefonie-instellingen zien van het Configuratievenster.

Gerelateerd onderwerp:Telefonie instellingen

 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.